Đấu thầu, mua sắm công Đấu thầu, mua sắm công

Thông báo mời thầu gói thầu “Gói thầu số 3: Tư vấn lập Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT” thuộc hạng mục “Phần mềm Hệ thống thông tin quy hoạch”

14/09/2021 | 10:15  | Lượt xem: 33
Thông báo mời thầu gói thầu “Gói thầu số 3: Tư vấn lập Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT” thuộc hạng mục “Phần mềm Hệ thống thông tin quy hoạch”

Thông báo thay đổi dự toán và thời gian nhận Hồ sơ mời thầu "Số hóa tài liệu hồ sơ lưu trữ"

Ngày đăng 02/07/2020 | 03:10  | Lượt xem: 4254
Hình thức thông báo Thay đổi   1. Thông tin chung     ...

Thông báo mời thầu “Số hóa tài liệu hồ sơ lưu trữ”

Ngày đăng 22/06/2020 | 11:45  | Lượt xem: 2018
Thông báo mời thầu “Số hóa tài liệu hồ sơ lưu trữ”