Đấu thầu, mua sắm công Đấu thầu, mua sắm công

Thông báo thay đổi dự toán và thời gian nhận Hồ sơ mời thầu "Số hóa tài liệu hồ sơ lưu trữ"

02/07/2020 | 15:10  | Lượt xem: 3797
Hình thức thông báo Thay đổi   1. Thông tin chung     ...

Thông báo mời thầu “Số hóa tài liệu hồ sơ lưu trữ”

Ngày đăng 22/06/2020 | 11:45  | Lượt xem: 1479
Thông báo mời thầu “Số hóa tài liệu hồ sơ lưu trữ”