Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh do virus nCoV

04/02/2020 | 10:18  | Lượt xem: 6232
Hiện nay, dịch bệnh do virus nCoV có những diễn biến phức tạp, do vậy Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị toàn thể CBCCVC, người lao động cơ quan cần nhận thức đầy đủ về nguy cơ và cách...