Đấu thầu, mua sắm công Đấu thầu, mua sắm công

Thông báo mời thầu gói thầu “Gói thầu số 3: Tư vấn lập Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT” thuộc hạng mục “Phần mềm Hệ thống thông tin quy hoạch”
Ngày đăng 14/09/2021 | 10:15  | Lượt xem: 1180

Thông báo mời thầu gói thầu “Gói thầu số 3: Tư vấn lập Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT” thuộc hạng mục “Phần mềm Hệ thống thông tin quy hoạch”

[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]

 
 

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Loại thông báo

Thông báo thực

 

[Thông tin chung:]

 

 Số TBMT

20210929552  -   00

Thời điểm đăng tải 

14/09/2021 09:14

 Số hiệu KHLCNT

20210739933

 Tên KHLCNT

Phần mềm hệ thống thông tin quyhoạch

 Lĩnh vực 

Tư vấn

 Bên mời thầu

Z039285 - Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hà Nội

 Tên gói thầu

Gói thầu số 03: Tư vấn lập Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT

 Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

 Tên dự toán mua sắm

Phần mềm hệ thống thông tin quy hoạch

 Chi tiết nguồn vốn

Ngân sách nhà nước

 Loại hợp đồng

Trọn gói

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

 Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

 Thời gian thực hiện hợp đồng

60 Ngày

 
 
 

[Tham dự thầu:]

 

 Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

14/09/2021 09:14

Đến ngày 

04/10/2021 10:00

 Phá thành E-HSMT

Miễn phí

 Thời gian hiệu lực của E-HSDT

60 Ngày

 Địa điểm nhận E-HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Địa điểm thực hiện gói thầu

Thành phố Hà Nội

 

[Mởthầu:]

 

 Thời điểm đóng/mở thầu

04/10/2021 10:00

 Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Dự toán gói thầu

165.753.000 VND (Một trăm sáu mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi ba nghìn đồng chẵn)