Triển khai điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Triển khai điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thủ đô

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Kỳ vọng đồng thuận cao

27/05/2024 | 11:33  | Lượt xem: 469
Chiều mai (28-5), tại kỳ họp thứ bảy, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước khi thông qua. Dự thảo luật được đánh giá đã hoàn thiện, tiếp thu, giải trình, chỉnh...

Quyết tâm phát triển đồng bộ, hiện đại hạ tầng giao thông Thủ đô

Ngày đăng 27/05/2024 | 11:28  | Lượt xem: 521
Đẩy mạnh khâu đột phá về kết cấu hạ tầng, trong đó ưu tiên quy hoạch, xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị. Đây là nội dung chỉ đạo quan trọng tại Kết luận số 80-KL/TW ngày 24/5...

Tái thiết không gian, cảnh quan đô thị Hà Nội

Ngày đăng 26/05/2024 | 11:25  | Lượt xem: 609
Tại Kết luận số 80-KL/TW ngày 24/5 của Bộ Chính trị, với Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 được xác định sẽ cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu vực...

Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn: Đề xuất sửa đổi, bổ sung 9 quy định mới

Ngày đăng 23/04/2024 | 03:44  | Lượt xem: 559
Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, trên cơ sở những vấn đề vướng mắc, phát sinh trên thực tiễn đã được tổng kết, đánh giá, dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn đề xuất sửa đổi, bổ...