Kế hoạch tài chính Kế hoạch tài chính

Thông báo bán đấu giá tài sản

21/03/2024 | 15:47  | Lượt xem: 442
Hiện nay, Sở Quy hoạch-Kiến trúc đang triển khai công tác bán đấu giá 03 tài sản, cụ thể như sau: - Tài sản thứ nhất: Xe ô tô BKS: 31B-1558; Loại phương tiện: ô tô con; Nhãn hiệu: TOYOTA;...

Thông báo mời thẩm định giá tài sản thanh lý (03 xe ô tô)

Ngày đăng 28/11/2023 | 11:35  | Lượt xem: 1104
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Nghị quyết số...

Hướng dẫn mức lương, phụ cấp mới từ 1/7/2023

Ngày đăng 27/06/2023 | 02:21  | Lượt xem: 3745
Ngày 26/6/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự...

Kiểm tra việc thực hiện Chương trình 05-CTr/TU tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Ngày đăng 13/12/2019 | 01:46  | Lượt xem: 146914
Chiều 11/10, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội về việc thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU về "Tăng cường quốc phòng an...

Hội nghị bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của trung tâm nghiên cứu kiến trúc và quy hoạch đô thị, nông thôn trực thuộc sở quy hoạch kiến trúc vào viện quy hoạch xây dựng Hà Nội

Ngày đăng 13/12/2019 | 11:54  | Lượt xem: 141145
Tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quy hoạch kiến trúc tại khu vực 04 quận ba đình, đống đa, hoàn kiếm, hai bà trưng, thành phố hà nội