TIn nổi bật TIn nổi bật

Thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý quy hoạch phát triển các đô thị vệ tinh và khu vực nông thôn thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội
Ngày đăng 01/11/2023 | 14:11  | Lượt xem: 352

Căn cứ Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tiếp tục và mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố.

Căn cứ Kế hoạch số 5167/KH-QHKT ngày 24/10/2023 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội về việc thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý quy hoạch phát triển các đô thị vệ tinh và khu vực nông thôn tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội năm 2023.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội thông báo việc thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý quy hoạch phát triển các đô thị vệ tinh và khu vực nông thôn thuộc Sở

Cụ thể như sau:

Thông báo về việc thi tuyển: TẠI ĐÂY

Kế hoạch thi tuyển: TẠI ĐÂY

Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển: TẠI ĐÂY

Quyết định thành lập các ban của Hội đồng: TẠI ĐÂY

Mẫu đơn đăng ký: TẠI ĐÂY