Tin tức Tin tức

Công bố quy hoạch Điều chỉnh cục bộ QHCT Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II

Ngày đăng 21/05/2020 | 02:49  | Lượt xem: 1895
Thực hiện Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của UBND Thành phố về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II tại huyện Sóc...

Lễ Kết nạp Đảng viên mới Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Ngày đăng 15/05/2020 | 02:28  | Lượt xem: 9919
Thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Đảng bộ khối các cơ quan Thành phố Hà Nội, chỉ đạo của Đảng ủy Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội, Nghị Quyết Đại hội Chi bộ về việc phát triển Đảng. Ngày...

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận "một cửa" - Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Ngày đăng 12/05/2020 | 04:27  | Lượt xem: 8390
Thực hiện theo Quyết định số 5298/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực...

Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa về công tác quy hoạch và đầu tư huyện Ứng Hòa

Ngày đăng 05/03/2020 | 02:28  | Lượt xem: 12695
Sáng ngày 04/3/2020, tại hội trường UBND huyện Ứng Hòa, Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa đã tổ chức Hội nghị làm việc với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viện Quy hoạch xây dựng Hà...