Tin tức Tin tức

Thông báo mời thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình: Cầu Trần Hưng Đạo

12/11/2021 | 08:50  | Lượt xem: 1623
   - Căn cứ văn bản số 3453/UBND-ĐT ngày 11/10/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo.    - Căn cứ văn bản số...

Hội nghị Công bố và bàn giao Hồ sơ quy hoạch chi tiết Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, tỷ lệ 1/500.

Ngày đăng 21/10/2021 | 10:25  | Lượt xem: 2501
  Thực hiện Quyết định số 3990/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND Thành phố về việc phê duyệt  Đồ án Quy hoạch chi tiết Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, tỷ lệ 1/500. Địa điểm tại các xã...

Cán bộ công chức, người lao động Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội: quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 17/06/2021 | 05:10  | Lượt xem: 4600
Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, Công đoàn Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội đã tổ chức phát động kêu gọi ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19,...

Thông báo về việc chuyển địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Ngày đăng 28/04/2021 | 03:26  | Lượt xem: 6110
    Để thuận lợi cho các tổ chức và công dân trên địa bàn Thành phố đến giao dịch, làm việc, nộp công văn, hồ sơ và nhận kết quả giải quyết Thủ tục hành chính, cũng như phối hợp với các...