TIn nổi bật TIn nổi bật

Thông báo về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội
Ngày đăng 11/11/2022 | 09:08  | Lượt xem: 139

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thông báo việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội như sau:

THÔNG BÁO SỐ 4954/TB-QHKT NGÀY 10/11/2022