TIn nổi bật TIn nổi bật

Hội nghị công bố Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Khu vực Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia tại huyện Đông Anh) và Phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị GN(A), tỷ lệ 1/5000
Ngày đăng 19/06/2020 | 19:58  | Lượt xem: 5100

Thực hiện các Quyết định: Quyết định 702/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Khu vực Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia tại huyện Đông Anh); Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND Thành phố về việc Phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị GN(A), tỷ lệ 1/5000 (Địa điểm tại các xã Cổ Loa, Đông Hội, Mai Lâm, Xuân Canh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội).

    Ngày 19/6/2020, UBND huyện Đông Anh chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị có liên quan: Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, các xã: Cổ Loa, Đông Hội, Mai Lâm, Xuân Canh - huyện Đông Anh tổ chức công bố công khai các nội dung phê duyệt Quy hoạch tại trụ sở UBND huyện Đông Anh để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết.

Công bố Quyết định Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội
đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

 

Công bố Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị GN(A), tỷ lệ 1/5000

 

Một số nội dung chính của Quyết định phê duyệt:

    - Quyết định 702/QĐ-TTg ngày 28/5/2020

    - Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 15/6/2020