TIn nổi bật TIn nổi bật

Danh mục các đơn vị tổ chức hành nghề tư vấn thiết kế quy hoạch, xây dựng kiến trúc
Ngày đăng 14/12/2022 | 16:23  | Lượt xem: 230

Căn cứ văn bản số 8873/SXD-GĐXD ngày 29/11/2022 của Sở Xây dựng Hà Nội về việc phối hợp xây dựng danh mục các đơn vị tổ chức hành nghề tư vấn thiết kế quy hoạch, xây dựng, kiến trúc để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc thông báo danh mục các đơn vị tổ chức hành nghề tư vấn thiết kế quy hoạch, xây dựng kiến trúc do Chi cục Giám định xây dựng, Sở Xây dựng tổng hợp:

   DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ TƯ VẤN THIẾT KẾ QUY HOẠCH, 
XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC