Thông tin nội bộ Thông tin nội bộ

Thông báo triển khai một số biện pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc để phòng, chống dịch COVID-19
Ngày đăng 27/07/2021 | 18:02  | Lượt xem: 3629

Thông báo số 3632/TB-QHKT ngày 27/7/2021 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội về việc triển khai một số biện pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc để phòng, chống dịch COVID-19