Thông tin nội bộ Thông tin nội bộ

Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Ngày đăng 01/04/2024 | 09:32  | Lượt xem: 696

Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 23/03/2024 của UBND Thành phố Hà Nội; Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 1282/KH-QHKT ngày 29/3/2024 về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Sáng ngày 01/4/2024, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội tổ chức buổi phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tham dự buổi phát động có đồng chí Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, các đồng chí Phó Giám đốc Sở và các đồng chí lãnh đạo phòng, ban, đơn vị, cùng toàn thể CBCCVCNLĐ của Sở.

Đồng chí Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở  phát động Phong trào thi đua “chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)

 

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã phát động Phong trào thi đua “chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, CCVCNLĐ của Sở về ý nghĩa to lớn của Ngày Giải phóng Thủ đô, khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần Đại đoàn kết dân tộc, ý chí, quyết tâm và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; khẳng định những thành tựu vĩ đại của Đảng và dân tộc ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc – thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là trong gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, CCVCNLĐ của Sở chung sức, đồng lòng nêu cao ý chí, quyết tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thủ đô trong sạch, vững mạnh, khai thác và phát huy mọi nguồn lực, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đồng chí Phạm Quốc Tuyến, Phó Giám đốc Sở thay mặt Ban Giám đốc đã phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 1282/KH-QHKT ngày 29/3/2024 của Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội

 

Đồng chí Phạm Quốc Tuyến, Phó Giám đốc Sở thay mặt Ban Giám đốc đã phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 1282/KH-QHKT ngày 29/3/2024 của Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) của Sở Quy hoạch - Kiến trúc đến toàn thể CBCCVCNLĐ.  Yêu cầu 100% các phòng, ban, đoàn thể thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc hưởng ứng triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024. Tạo được phong trào thi đua sôi nổi, cổ vũ cán bộ, đảng viên, CCVCNLĐ của Sở quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố Hà Nội và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Sở năm 2024; tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024 và những năm tiếp theo.

Quang cảnh Lễ Phát động

 

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô là một trong những sự kiện đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội trong năm 2024. Trên cơ sở kế hoạch của thành phố, Ban Giám đốc Sở đề nghị các phòng, ban, đơn vị cần nghiêm túc triển khai thực hiện; căn cứ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2024 được Lãnh đạo Sở giao tại các Kế hoạch, Chương trình công tác của Sở năm 2024 để phát động phong trào thi đua tại đơn vị, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.