Thông tin nội bộ Thông tin nội bộ

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong năm 2024.
Ngày đăng 30/03/2024 | 19:45  | Lượt xem: 676

Ngay từ khi bước vào đầu năm 2024, nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ và sự hài lòng người dân, doanh nghiệp, thực hiện các yêu cầu, chỉ đạo của HĐND, UBND Thành phố và các yêu cầu của các sở ngành,  Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố Hà Nội đã khẩn trương chuẩn bị các nội dung công tác CCHC cho cả năm, để sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán năm Giáp Thìn, sở đã ban hành  và triển khai thực hiện nhiều kế hoạch liên quan đến công tác CCHC và cải cách TTHC, trong đó có các  Kế hoạch CCHC số 714/KH-QHKT ngày 22/02/2024; Kế hoạch công tác kiểm soát TTHC năm 2024 số 212/KH-QHKT ngày 15/01/2024; Kế hoạch Kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC năm 2024 số 612/KH-QHKT ngày 06/02/2024; Kế hoạch công tác cải cách TTHC trọng tâm năm 2024; Kế hoạch Thông tin tuyên truyền về CCHC số 714/KH-QHKT ngày 22/02/2024; Kế hoạch Mở rộng, cải tiến, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, tích hợp ứng dụng CNTT vào hoạt động năm 2024, Kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh năm 2024…

Đồng chí Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở QHKT chỉ đạo đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong năm 2024.


Mục tiêu, mong muốn của Lãnh đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc là nâng cao tinh thần hành chính phục vụ, phục vụ nhanh các nhu cầu chính đáng giải quyết TTHC và các công việc khác nhau của các doanh nghiệp và người dân trong lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc, với các yêu cầu chính:
-    Đẩy mạnh toàn diện công tác CCHC, trong đó trọng tâm là các nội dung trọng  tâm  là  cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách chế độ công vụ, công chức và đẩy mạnh phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. 
-    Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan trong giải quyết  công việc, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, chuyên nghiệp, vì Nhân dân. Kịp thời phát hiện, biểu dương các đơn vị, cá nhân gương mẫu, có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC.
-    Tăng cường sự tham gia của người dân trong việc thực hiện CCHC; mở rộng kênh thông tin để người dân, tổ chức và doanh nghiệp được tiếp cận đầy đủ, chính xác, minh bạch thông tin về CCHC; tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với công tác CCHC; nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan.
Theo đó, nội dung về Cải cách thể chế, Sở cần tập trung triển khai khẩn trương đảm bảo hoàn thành các nội dung dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được Thành phố giao, tiếp tục lập và triển khai các kế hoạch: theo dõi thi hành pháp luật; rà soát văn bản QPPL; xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị.Kịp thời xây dựng dự thảo, trình ban hành các quy định lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc được giao. 
Thanh tra Sở lập Kế hoạch Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở năm 2024, Kế hoạch kiểm tra việc thực thi công vụ và thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng năm 2024 .. Phối hợp với Sở Tư pháp thường xuyên kiểm tra việc thực hiện rà soát văn bản QPPL, theo dõi thi hành pháp luật: Đảm bảo 100% số văn bản QPPL phải được xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý sau rà soát; 100% văn bản phát hiện trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị phải được xử lý hoặc kiến nghị xử lý, phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thiện hồ sơ đề nghị và xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) 
Đối với công tác Cải cách thủ tục hành chính, một cửa, một cửa liên thông: Tổ chức triển khai thực hiện các Kế hoạch kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC.Thực hiện nghiêm túc Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC” và các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2023 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Đề án Mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC hiện đại các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.
Tiếp tục rà soát, nghiên cứu bổ sung thêm hoặc sửa đổi các quy trình nội bộ phù hợp với yêu cầu CCHC;Phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố:
- Thực hiện công bố, công khai danh mục TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo quy định; thực hiện cập nhật đầy đủ, thường xuyên rà soát dữ liệu TTHC sau công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.
- Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính bảo đảm hiệu quả, đúng quy định
- Tham mưu tổ chức thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Thành phố trong năm.
Về Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, Sở Quy hoạch – Kiến trúc sẽ tập trung triển khai thực hiện hoàn thành nội dung kế hoạch thuê phần mềm  hệ thống Thông tin quy hoạch đã được phê duyệt đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ đề ra. Tiếp tục triển khai việc số hóa, sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan; Đảm bảo 100% thực hiện nội dung trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử, xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng (trừ văn bản mật).Nâng cao chất lượng trang cổng thông tin điện tử của Sở..
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh năm 2024 và triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về chuyển đổi số, xây dựng Thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thường xuyên cập nhật, cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin, chỉ đạo điều hành của Thành phố trên Cổng thông tin điện tử, cổng giao tiếp điện tử của Thành phố. 
Phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố triển khai các giải pháp để tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình; Thực hiện thanh toán trực tuyến đối với các TTHC, các giao dịch có thu phí, lệ phí; Tập trung triển khai nhiệm vụ đảm bảo duy trì các tiêu chí đã đạt điểm tối đa và cải thiện, nâng cao điểm số các tiêu chí chưa đạt điểm, chưa tối đa.
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 phiên bản mới nhất (PGĐ P.Q.Tuyến phụ trách), triển khai thực hiện công tác Quản lý chất lượng và quy trình giải quyết công việc theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Tăng cường kiểm tra việc thực hiện; Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản mới nhất vào hoạt động quản lý tại sở và đơn vị trực thuộc, tích cực phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ và đơn vị tư vấn để được hướng dẫn và triển khai kịp thời.
Đồng thời, bên cạnh đó, Sở cũng tập trung đẩy mạnh các công tác chỉ đạo điều hành, cải cách tài chính công, cải cách chế độ công vụ nhằm phát huy, giữ vững các thành tích đã đạt được trong năm 2023, tạo tác động tích cực của CCHC đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, với các giải pháp chính:
- Hỗ trợ, tư vấn hướng dẫn miễn phí cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc.
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố, trong đó trọng tâm: Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đảm bảo kế hoạch đề ra. Tăng cường thu hút đầu tư; tăng tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới; tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP); hoàn thành đạt và vượt 100% chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội do HĐND Thành phố giao.
- Tiếp tục hỗ trợ, tư vấn hướng dẫn miễn phí cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu trong lĩnh vực đầu tư trong nước và nước ngoài.
- Tập trung triển khai các nhiệm vụ đảm bảo duy trì các tiêu chí đạt điểm tối đa và nâng cao điểm số các tiêu chí chưa đạt điểm tối đa tại tiêu chí, tiêu chí thành phần: “Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm”.
Với tinh thần Hành chính phục vụ, Sở Quy hoạch – Kiến trúc sẽ không ngừng phát huy và nâng cao tinh thần cải cách hành chính, tích cực hỗ trợ và giải quyết các nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc để góp phần tích cực trong sự nghiệp cải cách hành chính và phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa của Thủ đô trong năm 2024 và nhiều năm tới.