Công bố quy hoạch Công bố quy hoạch

Hội nghị công và bàn giao đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 tại Khu đô thị Nam An Khánh phần mở rộng khu vực 3 và đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu biệt thự cao cấp Hoàng Kim tại huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Ngày đăng 18/08/2020 | 14:43  | Lượt xem: 3594

Hội nghị công và bàn giao đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 tại Khu đô thị Nam An Khánh phần mở rộng khu vực 3 (tại các ô đất quy hoạch kí hiệu TH-01, TH-02, NT-01, P-01, ĐMHT-01, LK-17, DV-04B, DV-05B, DV-06B, CT-01, CT-02, LK-18A, LK-18B) và đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu biệt thự cao cấp Hoàng Kim tại huyện Hoài Đức, Hà Nội.

  Thực hiện các Quyết định:

  - Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 tại Khu đô thị Nam An Khánh phần mở rộng khu vực 3 (tại các ô đất quy hoạch kí hiệu TH-01, TH-02, NT-01, P-01, ĐMHT-01, LK-17, DV-04B, DV-05B, DV-06B, CT-01, CT-02, LK-18A, LK-18B (tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội)

  - Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu biệt thự cao cấp Hoàng Kim (địa điểm xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội).

  Ngày 18/8/2020, UBND huyện Hoài Đức chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, và các đơn vị có liên quan: UBND xã An Khánh, UBND xã Vân Canh, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thành Long… tổ chức công bố công khai các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết trên tại trụ sở UBND huyện Hoài Đức, Hà Nội để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết.

  Một số nội dung chính của các đồ án:

Quyết định số 2289/UBND

Quyết định số 888/UBND