Tin tức Tin tức

Hội nghị công bố quy hoạch Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000 (Phần Quy hoạch sử dụng đất tại dự án đầu tư xây dựng vị trí đóng quân mới và thao trường huấn luyện cho Trung đoàn Bộ binh 692 thuộc Sư đoàn Bộ binh 301- Bộ Tư lệnh Thủ đô)
Ngày đăng 30/07/2020 | 16:09  | Lượt xem: 5136

Hội nghị công bố quy hoạch Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000 (Phần Quy hoạch sử dụng đất tại dự án đầu tư xây dựng vị trí đóng quân mới và thao trường huấn luyện cho Trung đoàn Bộ binh 692 thuộc Sư đoàn Bộ binh 301- Bộ Tư lệnh Thủ đô) (Địa điểm: xã Vân Côn và xã An Thượng – huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội)

  Thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 16/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000 (Phần Quy hoạch sử dụng đất tại dự án đầu tư xây dựng vị trí đóng quân mới và thao trường huấn luyện cho Trung đoàn Bộ binh 692 thuộc Sư đoàn Bộ binh 301- Bộ Tư lệnh Thủ đô)

  Ngày 30/7/2020, UBND huyện Hoài Đức chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị có liên quan: UBND xã Vân Côn, An Thượng, huyện Hoài Đức…tổ chức công bố công khai các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết trên tại trụ sở UBND huyện Hoài Đức, Hà Nội để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết.