Tin tức Tin tức

Hội nghị công bố công khai các đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại xã Tiền Phong, Mê Linh, Đại Thịnh, Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội
Ngày đăng 16/07/2020 | 17:42  | Lượt xem: 11802

Hội nghị công bố và bàn giao: Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Sông Hồng (địa điểm: các xã Mê Linh, Tiền phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) và Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị mới CEO Mê Linh (địa điểm: xã Đại Thịnh, Mê Linh, Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội).

Thực hiện các Quyết định:

    - Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Sông Hồng (địa điểm: các xã Mê Linh, Tiền phong, huyện Mê Linh, Hà Nội)
    - Quyết định 1004/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới CEO Mê Linh (địa điểm: xã Đại Thịnh, Mê Linh, Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội).

   Ngày 16/7/2020, UBND huyện Mê Linh chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, và các đơn vị có liên quan: UBND các xã: Đại Thịnh, Tiền Phong, Mê Linh và Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội, Công ty Cổ phần Mặt trời Sông Hồng, Công ty TNHH C.E.O Quốc tế... tổ chức công bố công khai các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết trên tại trụ sở UBND xã Mê Linh, huyện Mê Linh để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết.

Một số nội dung chính của các đồ án:

Quyết định 991

Quyết định 1004

Phối cảnh tổng thể minh họa