TIn nổi bật TIn nổi bật

Hội nghị bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của trung tâm nghiên cứu kiến trúc và quy hoạch đô thị, nông thôn trực thuộc sở quy hoạch kiến trúc vào viện quy hoạch xây dựng Hà Nội
Ngày đăng 13/12/2019 | 11:54  | Lượt xem: 141185

Tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quy hoạch kiến trúc tại khu vực 04 quận ba đình, đống đa, hoàn kiếm, hai bà trưng, thành phố hà nội

Triển khai theo Luật Thủ đô và Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 25/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia - Bộ Xây dựng nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch kiến trúc tại khu vực các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Quá trình trình triển khai, dự thảo Quy chuẩn đã được tổ chức lấy ý kiến các Bộ, Sở, Ban ngành, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, cộng đồng dân cư (đã tổ chức đăng tải trên trang web của Sở Quy hoạch - Kiến trúc lần 1 vào tháng 10/2013) báo cáo Thành ủy Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ; Đến nay, dự thảo Quy chuẩn đã được hoàn chỉnh theo các ý kiến của các Bộ ngành.

Để đảm bảo tính khả thi, phù hợp thực tiễn và các quy định hiện hành, Sở    Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị UBND các quận và các tổ chức xã hội nghề nghiệp như sau:

(1) Tham gia ý kiến về dự thảo Quy chuẩn bằng văn bản.

(2) Thông báo, phát động các cơ quan, cá nhân, kiến trúc sư, cộng đồng dân cư… tham gia góp ý dự thảo Quy chuẩn.

Văn bản và các ý kiến góp ý đề nghị gửi về Sở Quy hoạch - Kiến trúc số 31B Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc địa chỉ email:   vanthu_soqhkt@hanoi.gov.vnpkhth_soqhkt@hanoi.gov.vn trước ngày 15/12/2019 (60 ngày kể từ ngày đăng tải).

Tài liệu dự thảo Quy chuẩn được đăng tải trên trang điện tử của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại địa chỉ website: www.qhkthn.gov.vn; www.qhkt.hanoi.gov.vn

 

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo./.