TIn nổi bật TIn nổi bật

Thông báo về việc tổ chức vòng thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh Giám đốc Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội
Ngày đăng 24/05/2023 | 16:06  | Lượt xem: 62

Thông báo về việc tổ chức vòng thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh Giám đốc Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội

Chi tiết Thông báo Tại đây