TIn nổi bật TIn nổi bật

Thông báo tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính theo hình thức trực tiếp tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội
Ngày đăng 21/09/2021 | 00:00  | Lượt xem: 174

Sở Quy hoạch - Kiến trúc thông báo việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính theo hình thức trực tiếp kể từ 8h00 ngày 21/9/2021