TIn nổi bật TIn nổi bật

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tổ chức xin ý kiến dự thảo Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Hà Nội
Ngày đăng 31/05/2024 | 10:59  | Lượt xem: 296

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tổ chức xin ý kiến dự thảo Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Hà Nội

Triển khai thực hiện nhiệm vụ được UBND thành phố Hà Nội giao tại Quyết định số 3930/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 về việc tổ chức lập Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã cơ bản hoàn thành dự thảo Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Hà Nội (lần 1)

Nay, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Quy hoạch - Kiến trúc để thực hiện quy trình xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan theo quy định của Luật Kiến trúc và Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Kiến trúc.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc kính mời các quý cơ quan, tổ chức, chuyên gia và cộng đồng dân cư có liên quan tham gia góp ý kiến và đánh giá chất lượng hồ sơ.

- Đối tượng lấy ý kiến: Cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư

- Thời gian góp ý: 30 ngày, kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2024.

- Địa chỉ nhận góp ý:

+ Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

+ Địa chỉ: số 31B Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

+ Số điện thoại: 0913230431 (đ/c Nguyễn Hoàng Quân – Giám đốc Ban QLĐA, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội)

+ Email: quychekientruchanoi@gmail.com

- Tài liệu gồm: Dự thảo Quy chế QLKT, Thuyết minh Quy chế QLKT, Mẫu phiếu ý kiến Quy chế QLKT

- Tải tài liệu theo tại đường link hoặc quét mã QR code bên dưới:

https://drive.google.com/drive/folders/1KZHdETHp5r6bljGZK0k-kGgovPuxhzxo?usp=drive_link