TIn nổi bật TIn nổi bật

Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
Ngày đăng 10/05/2024 | 14:38  | Lượt xem: 165

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy (tại văn bản số 751-GM/TU ngày 08/5/2024), sáng ngày 10/5/2024, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội đã tổ chức buổi quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới (Nghị quyết số 41). Tham dự buổi quán triệt gồm toàn thể các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở và các đồng chí bí thư các Chi bộ, lãnh đạo phòng, ban, đơn vị của Sở.

Quang Cảnh Hội nghị quán triệt Nghị Quyết số 41 tại Sở QHKT

 

Thông Hội nghị, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại đơn vị.

Tại Hội nghị, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, bí thư các Chi bộ, lãnh đạo phòng, ban, đơn vị của Sở đã được nghe báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41; Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 9/5/2024 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41; báo cáo Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết.

Các báo cáo tại Hội nghị đã truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết; quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết đã đề ra; xác định nội dung, nhiệm vụ cụ thể để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Ban Giám đốc Sở đã yêu cầu 100% các chi bộ, phòng, ban, đoàn thể thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc hưởng ứng triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024; quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 41; Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 9/5/2024 của Chính phủ và các chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố Hà Nội và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Sở năm 2024; tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024 và những năm tiếp theo.