TIn nổi bật TIn nổi bật

Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội
Ngày đăng 28/12/2020 | 15:05  | Lượt xem: 2564

Ngày 24/12/2020 Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 5649/QĐ-UBND Phê duyệt các Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội

Chi tiết các Quy trình tại đây:

Quyết định 5649/QĐ-UBND ngày 24/12/2020