TIn nổi bật TIn nổi bật

Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập vòng 1 theo hình thức thi tuyển công chức làm việc tại các sở, cơ quan tương đương sở; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội năm 2024
Ngày đăng 28/05/2024 | 14:32  | Lượt xem: 382

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Quyết định số 23563/QĐ-SNV ngày 24/4/2024 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức làm việc tại các sở, cơ quan tương đương sở; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2024;

Căn cứ Kế hoạch số 1396/KH-SNV ngày 24/4/2024 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về tuyển dụng công chức làm việc tại các sở, cơ quan tương đương sở; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2024;

Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Thành phố Hà Nội năm 2024 phê duyệt danh mục tài liệu  ôn tập vòng 1 theo hình thức thi tuyển công chức làm việc tại các sở, cơ quan tương đương sở; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội năm 2024, cụ thể như sau:

Quyết định phê duyệt danh mục: Tại đây

Môn Kiến thức chung: Tại đây

Môn Tiếng Anh: Tại đây

Môn Tiếng Pháp: Tại đây

Môn Tiếng Nga: Tại đây

Môn Tiếng Trung: Tại đây