TIn nổi bật TIn nổi bật

Phát động các phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Ngày đăng 04/04/2024 | 10:41  | Lượt xem: 478

Để làm tốt việc này, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang của thành phố tập trung tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử to lớn của Ngày Giải phóng Thủ đô.

ảnh minh  họa

 

Đẩy mạnh giáo dục lịch sử, truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng của Thăng Long – Hà Nội, truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô; truyền thống “Quyết chiến – Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam, nhằm bồi dưỡng tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc.

Đồng thời phát động các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần khơi dậy niềm tự hào, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng và phát triển Thủ đô, xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”…

Ban Cán sự đảng UBND thành phố căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố bám sát các nội dung Đề án của Thành ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, xây dựng, triển khai kế hoạch tổng thể chi tiết; thành lập Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày kỷ niệm lớn, sự kiện quan trọng trong năm 2024.

Trong đó lưu ý các nội dung trọng tâm, như: Phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chủ đề công tác năm 2024 của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Đẩy mạnh công tác thông tin, tổ chức các hội thảo về tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử của sự kiện giải phóng Thủ đô, về những thành tựu thành phố đạt được trong 70 năm qua…

Xây dựng kế hoạch tu bổ, tôn tạo, khai thác hiệu quả các di tích lịch sử, cách mạng trên địa bàn thành phố, nhất là các di tích gắn với sự kiện Giải phóng Thủ đô, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống và phát triển du lịch, góp phần tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về đất nước và con người Việt Nam, về Thủ đô văn hiến, anh hùng, năng động, sáng tạo và phát triển đến với đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Khởi công và hoàn thành các công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng trong năm 2024. Tổ chức các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công; xây mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của thành phố…

Ban Cán sự đảng UBND thành phố phối hợp tổ chức tốt Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024).

Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 23/3/2024