TIn nổi bật TIn nổi bật

Kiểm tra việc thực hiện Chương trình 05-CTr/TU tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
Ngày đăng 13/12/2019 | 13:46  | Lượt xem: 146913

Chiều 11/10, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội về việc thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU về "Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020".

Chiều 11/10, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội về việc thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU về "Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020". Đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi làm việc. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố và BCĐ Chương trình 05, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động triển khai có hiệu quả Chương trình 05; xây dựng Kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ đến từng phòng, đơn vị, qua đó, tích cực, chủ động triển khai có hiệu quả các nội dung, bám sát nhiệm vụ, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch, yêu cầu đề ra.

 

Sở đã quán triệt nội dung Chương trình 05 của Thành ủy đến cán bộ chủ chốt của Sở và toàn thể cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ gắn với thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Thành ủy, UBND Thành phố; gắn nhiệm vụ Chương trình 05 với công tác chuyên môn, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên.

 

Từ năm 2016 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố ban hành 05 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình 05 gồm 01 Đề án của Ban Chỉ đạo, 04 Kế hoạch của UBND Thành phố; Xây dựng Kế hoạch của Sở TTTT triển khai thực hiện, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung nhiệm vụ công tác trọng tâm để phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị thuộc Sở.

 

Đảng ủy cơ quan đã lãnh đạo Sở TTTT triển khai có hiệu quả các Chương trình công tác của Thành ủy, UBND Thành phố; tổ chức xây dựng và triển khai các Chương trình, Kế hoạch công tác của Sở gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh. Kết quả công tác thông tin và truyền thông giai đoạn 2016-2019 được duy trì ổn định và nâng cao chất lượng trên mọi lĩnh vực: Tích cực triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước Thành phố, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử, Thành phố thông minh, phát triển hạ tầng viễn thông và phối hợp quản lý các công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị dùng chung trên địa bàn Thành phố; quản lý tốt thông tin trên mạng, tăng cường theo dõi giám sát thông tin trên trang thông tin điện tử, loại bỏ những thông tin xấu, tác động tiêu cực đến cộng đồng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô trong tình hình mới; Công tác quản lý báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền tiếp tục phát huy hiệu quả; các hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc được phát triển mạnh mẽ, góp phần vào việc giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong nhân dân và quảng bá hình ảnh Thủ đô, đất nước con người Việt Nam ra thế giới. Thực hiện tốt công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự điều hành của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố trước, trong và sau các dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm, các sự kiện, các ngày lễ lớn trên địa bàn Thành phố. Thực hiện tốt, hiệu quả trong công tác phối hợp với các cơ quan chức năng như: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô và các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trong triển khai các nhiệm vụ thực hiện công tác quốc phòng, an ninh trật tự.

 

Từ năm 2016 đến tháng 8/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết 20.665 TTHC, trong đó, có 14.954 hồ sơ trực tuyến qua mạng. Từ năm 2018 đến nay, 100% hồ sơ giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ chậm, muộn.  100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TTTT đều được chuẩn hóa theo quy trình ISO và đều được đưa ra giải quyết theo cơ chế “Một cửa”.

 

Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ năng khai thác thông tin và ứng xử khi tham gia môi trường mạng. Trong 2 năm (2018, 2019) tổ chức tập huấn cho gần 1.600 giáo viên, cán bộ đoàn về công tác tuyên tuyền nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng khi tham gia môi trường mạng; trên cơ sở đó, các cán bộ tham gia tập huấn đã truyền tải các nội dung của kế hoạch đến học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn Thành phố (Năm 2018, đã tổ chức tuyên truyền 596.278 học sinh, sinh viên. Năm 2019, tiếp tục triển khai tập huấn cho 300.050 học sinh, sinh viên). Tham mưu và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND Thành phố về việc đưa thông tin về các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố Hà Nội lên hệ thống trang thông tin điện tử, mạng xã hội giai đoạn 2019-2020.

 

Để thực hiện tốt các mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình 05 từ nay đến 2020, Sở TTTT sẽ triển khai tập trung vào một số giải pháp: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của Thủ đô trong giai đoạn hiện nay; Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về thông tin truyền thông, chủ động dự báo, phát hiện, xử lý những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự trên môi trường mạng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Đồng thời, thực hiện rà soát, tăng cường đầu tư hệ thống thiết bị và các giải pháp theo dõi, phát hiện kịp thời khắc phục các sự cố đảm bảo an toàn thông tin, đào tạo, đào tạo lại trình độ chuyên môn cho các cán bộ Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn về an toàn thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát, đào tạo, tập huấn về an toàn thông tin, rà quét, bóc gỡ mã độc và ứng cứu sự cố an toàn thông tin.

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội ghi nhận kết quả triển khai Chương trình 05 mà Đảng ủy Sở TTTT đã đạt trong thời gian qua. Đồng chí cũng đã chỉ đạo Đảng ủy Sở TTTT tiếp tục làm tốt các Đề án, Kế hoạch triển khai Chương trình 05 đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Tăng cường công tác phối hợp với các Sở, Ban, Ngành cơ quan liên quan, đảm bảo an ninh thông tin về việc thực hiện Chương trình 05-CTr/TU về “Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020”.