TIn nổi bật TIn nổi bật

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CUỘC THI VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT VÀ CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, TUYÊN TRUYỀN, NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2025
Ngày đăng 30/06/2024 | 10:02  | Lượt xem: 148

Hà Nội triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội năm 2025

Kế hoạch số 05/KH-BTC ngày 29/6/2024 của Ban Tổ chức cuộc thi viết  về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt về triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội năm 2025.

Chi tiết kế hoạch TẠI ĐÂY