TIn nổi bật TIn nổi bật

Hội nghị công bố Quy hoạch phân khu đô thị Phú Xuyên (khu 1, khu 2, khu 3) tỷ lệ 1/2000
Ngày đăng 03/01/2023 | 09:10  | Lượt xem: 220

    Thực hiện Quyết định số Số 4784/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Phú Xuyên (khu 1), tỷ lệ 1/2000; Số 4786/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Phú Xuyên (khu 2), tỷ lệ 1/2000; Số 4790/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Phú Xuyên (khu 3), tỷ lệ 1/2000.

    Ngày 30/12/2022, Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp cùng UBND các huyện: Phú Xuyên, Thường Tín; Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các đơn vị có liên quan tổ chức công bố công khai các nội dung phê duyệt quy hoạch chi tiết trên tại trụ sở UBND huyện Phú Xuyên, Hà Nội để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết.

    Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Trần Quang Tuyên đã công bố các quyết định 4784/QĐ-UBND, 4786/QĐ-UBND, 4790/QĐ-UBND ngày 5-12-2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu 1, khu 2 và khu 3 đô thị Phú Xuyên. 

    Theo thuyết minh của đại diện Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, đơn vị lập quy hoạch, khu 1 thuộc địa giới hành chính 03 xã Tô Hiệu, Văn Tự, Minh Cường (huyện Thường Tín) và 03 xã Phượng Dực, Đại Thắng, Quang Trung (huyện Phú Xuyên). Quy mô diện tích nghiên cứu khoảng hơn 893ha, dân số đến năm 2030 gần 29 nghìn người.

    Phân khu này được xác định là khu vực đô thị cải tạo và đô thị mới bao gồm các chức năng ở, hỗn hợp, thương mại, dịch vụ; là khu trung tâm hành chính, thương mại tổng hợp có vai trò là hạt nhân phát triển của đô thị vệ tinh Phú Xuyên, thu hút các hoạt động thương mại, kinh doanh, sản xuất và hoạt động văn hóa giao lưu của đô thị và vùng phụ cận. 

    Khu 2 thuộc địa giới hành chính xã Minh Cường (huyện Thường Tín) và xã Sơn Hà, Nam Phong, Phúc Tiến, thị trấn Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên). Quy mô diện tích nghiên cứu hơn 1.145ha, dân số đến năm 2030 là hơn 36 nghìn người.

    Theo Quy hoạch phân khu có vai trò là trung tâm y tế, thể dục thể thao (cấp vùng) và dịch vụ thương mại cửa ngõ phía Nam Hà Nội; trung tâm hành chính - thương mại - dịch vụ cấp khu vực... Về lâu dài sẽ trở thành trung tâm phát triển hỗn hợp tại khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố Hà Nội nhằm giảm sức ép về phát triển trong đô thị trung tâm, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa vùng ngoại thành…

    Khu 3, thuộc địa giới hành chính các xã Tô Hiệu, Thống Nhất, Văn Từ, Vạn Điểm, Minh Cường (huyện Thường Tín) và các xã Nam Tiến, Nam Triều, Nam Phong, thị trấn Phú Xuyên, thị trấn Phú Minh (huyện Phú Xuyên). Quy mô diện tích nghiên cứu gần 2.000ha, dân số đến năm 2030 hơn 61 nghìn người.

    Phân khu có vai trò là cơ sở kinh tế công nghiệp, y tế, giáo dục và dịch vụ thương mại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, trở thành trung tâm phát triển hỗn hợp cửa ngõ nhằm giảm sức ép về phát triển trong đô thị trung tâm, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa vùng ngoại thành. Đây cũng là trung tâm chính để phát triển đô thị vệ tinh Phú Xuyên, là vùng không gian sinh thái chuyển tiếp, giới hạn sự phát triển của khu vực đô thị và bảo vệ cảnh quan dọc sông Hồng…

    Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh bày tỏ, việc công bố các quyết định phê duyệt đồ án 3 quy hoạch phân khu là tiền đề, động lực thúc đẩy hai huyện Phú Xuyên và Thường Tín phát triển đồng bộ, hiện đại, bảo đảm tính lâu dài. Để từng bước đưa quy hoạch thành hiện thực, huyện sẽ thực hiện công tác quản lý sử dụng đất phù hợp với quy hoạch; tiếp tục rà soát, định hướng kêu gọi đầu tư, từng bước hình thành đô thị vệ tinh Phú Xuyên. 

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

   

    Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, đô thị vệ tinh Phú Xuyên là một trong 5 đô thị vệ tinh của thành phố theo mô hình chùm đô thị, có vai trò chia sẻ sự phát triển với khu vực trung tâm về công nghiệp và dịch vụ gắn với cảng và đầu mối tiếp vận cửa ngõ phía Nam Hà Nội; đa chức năng về dịch vụ tiếp vận, công nghiệp, cảng, đào tạo, y tế, thể dục thể thao, giải trí và dịch vụ thương mại. Khu đô thị cũng được quy hoạch là trung tâm kinh tế thúc đẩy đô thị hóa khu vực nông thôn vùng Nam Hà Nội, đô thị sinh thái (có cấu trúc xanh thích ứng với vùng ngập lụt, vùng phát triển nông nghiệp) và giàu bản sắc văn hóa của vùng Đồng bằng sông Hồng.

    Để cụ thể hóa định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và các Quy hoạch chung xây dựng huyện, UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định phê duyệt Danh mục các đồ án Quy hoạch đô thị và các quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị Phú Xuyên (khu 1, 2, 3). Trong đó, quy mô diện tích là 3.965ha (Thường Tín 1.773ha; Phú Xuyên 2.192ha) với quy mô dân số đến năm 2030 là 127 nghìn người.

    03 đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Phú Xuyên, là các Quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh đầu tiên được phê duyệt sau nhiều năm chờ đợi, đánh dấu mốc quan trọng để hai huyện làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch chi tiết và dự án xây dựng, kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương (Phú Xuyên, Thường Tín). 

    Để các đồ án Quy hoạch phân khu đô thị nêu trên triển khai vào thực tiễn, UBND Thành phố giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội chịu trách nhiệm về chất lượng đồ án và tính chính xác về số liệu trong hồ sơ đồ án. Sở Quy hoạch - Kiến trúc lập kế hoạch cắm mốc giới theo đồ án được duyệt, trình UBND Thành phố ban hành để tổ chức triển khai thực hiện cắm mốc theo quy định.

    UBND các huyện Phú Xuyên, Thường Tín tổ chức công khai các Quy hoạch phân khu đô thị Phú Xuyên được duyệt để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện, lưu trữ hồ sơ đồ án theo quy định; tổ chức lập các quy hoạch chi tiết, đồng thời kiểm tra, giám sát xây dựng theo quy hoạch, xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; rà soát kỹ cơ sở pháp lý về quản lý đất đai hiện trạng, nghiên cứu đề xuất giải pháp phù hợp”.