TIn nổi bật TIn nổi bật

Hội nghị công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2000 tại một số lô đất trong ô quy hoạch ký hiệu B2, B3 - Khu đô thị Nam Thăng Long
Ngày đăng 21/03/2022 | 09:07  | Lượt xem: 2420

    Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 24/01/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2000 tại một số lô đất trong ô quy hoạch ký hiệu B2, B3 - Khu đô thị Nam Thăng Long. Địa điểm : Phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm và phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

    Ngày 18/3/2022, UBND quận Tây Hồ chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND quận Bắc Từ Liêm và các đơn vị có liên quan tổ chức công bố công khai các nội dung phê duyệt quy hoạch chi tiết trên tại trụ sở UBND quận Tây Hồ, Hà Nội để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết.

    Một số nội dung chính của Quyết định:

Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND Thành phố HN.