TIn nổi bật TIn nổi bật

Hà Nội tăng cường công tác tuyên truyền trên Fanpage 'Thủ đô Hà Nội - Việt Nam'
Ngày đăng 05/07/2024 | 08:32  | Lượt xem: 144

Văn phòng UBND TP Hà Nội mới đây đã ban hành văn bản số 7790/VP-TTĐT về việc phối hợp tuyên truyền kênh thông tin hoạt động thành phố Hà Nội trên mạng xã hội Fanpage “Thủ đô Hà Nội - Việt Nam”.

Theo đó, Văn phòng UBND thành phố đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức tuyên truyền tính chất tích cực của Fanpage “Thủ đô Hà Nội - Việt Nam” trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền số, kênh chính thống tương tác trực tiếp giữa các cơ quan nhà nước với người dân, đồng thời theo dõi, nắm bắt dư luận, kịp thời định hướng dư luận xã hội trước những thông tin sai sự thật, trái với chủ trương, chính sách của Nhà nước, thành phố trên mạng xã hội.

Hình ảnh Fanpage “Thủ đô Hà Nội - Việt Nam

 

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp, triển khai công tác thông tin, tuyên truyền đến các cấp, các ngành và người dân Thủ đô về lịch phát trực tuyến sự kiện “Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 thực hiện Đề án 06 Chính phủ; đánh giá kết quả lập Hồ sơ sức khỏe điện tử, cấp lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID và công bố vận hành các ứng dụng nền tảng của Đề án 06 Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội” sẽ diễn ra vào hồi 9h45 ngày 28/6/2024 qua: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (địa chỉ https://chinhphu.vn); Cổng Thông tin điện tử thành phố Hà Nội (địa chỉ https://hanoi.gov.vn); fanpage “Chính phủ”; fanpage “Thủ đô Hà Nội - Việt Nam”; fanpage “Hà Nội Online”.

Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã cũng được yêu cầu tổ chức quán triệt, triển khai đến các cơ quan, đơn vị và cán bộ, người lao động thuộc phạm vi quản lý để biết, theo dõi, chủ động nắm bắt thông tin đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế xã hội của Thủ đô và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố qua Fanpage “Thủ đô Hà Nội - Việt Nam”.

Các đơn vị tham gia đóng góp, xây dựng để Fanpage “Thủ đô Hà Nội - Việt Nam” ngày càng phát triển, tạo thành kênh quan trọng, thu hút sự quan tâm của người dân, tổ chức trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, các đơn vị phối hợp, tổ chức theo dõi, nắm bắt ý kiến phản ánh trên Fanpage “Thủ đô Hà Nội - Việt Nam”, chủ động tiếp nhận, xử lý các phản ánh của Nhân dân trên địa bàn để kịp thời giải quyết đúng chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền của ngành, cấp mình theo quy định của pháp luật.

Các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã chủ động cung cấp và phối hợp Trung tâm Thông tin điện tử thành phố để thông tin, tuyên truyền trên Fanpage “Thủ đô Hà Nội - Việt Nam” các thông tin chủ trương, chính sách có tác động đến đời sống người dân trên địa bàn theo thẩm quyền được giao, các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, hành động đẹp... để lan tỏa trên môi trường mạng.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thông tin tuyên truyền đến người dân trên địa bàn để biết, theo dõi, tương tác, nắm bắt thông tin các hoạt động của thành phố trên Fanpage “Thủ đô Hà Nội - Việt Nam”.