TIn nổi bật TIn nổi bật

Giao nhiệm vụ tổ chức lập Thiết kế đô thị hai bên sông Lừ, sông Sét
Ngày đăng 01/11/2023 | 11:01  | Lượt xem: 1320

UBND TP Hà Nội vừa ban hành các quyết định về việc bổ sung và giao nhiệm vụ tổ chức lập Thiết kế đô thị, tỷ lệ 1/500 hai bên sông Sét và sông Lừ thuộc địa bàn 3 quận Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàng Mai.

Cụ thể, UBND TP đã bổ sung Thiết kế đô thị, tỷ lệ 1/500 hai bên sông Sét đoạn từ phố Đại La đến ranh giới hành chính giữa quận Hai Bà Trưng và quận Hoàng Mai và Thiết kế đô thị, tỷ lệ 1/500 hai bên sông Lừ đoạn từ ranh giới hành chính giữa quận Thanh Xuân và quận Hoàng Mai đến sông Tô Lịch vào Danh mục, kế hoạch lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn TP đã được UBND Thành phố phê duyệt hồi tháng 3/2022.

 Phối cảnh minh họa thiết kế đô thị hai bên sông Lừ, sông Sét tỷ lệ 1/500.

 

Đồng thời giao UBND quận Hai Bà Trưng là đơn vị tổ chức lập Thiết kế đô thị, tỷ lệ 1/500 hai bên sông Sét đoạn từ phố Đại La đến ranh giới hành chính giữa quận Hai Bà Trưng và quận Hoàng Mai. Nguồn vốn lập quy hoạch thực hiện theo quy định hiện hành. Giao UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự toán theo quy định.

Giao UBND quận Hoàng Mai là đơn vị tổ chức lập Thiết kế đô thị, tỷ lệ 1/500 hai bên sông Lừ đoạn từ ranh giới hành chính giữa quận Thanh Xuân và quận Hoàng Mai đến sông Tô Lịch. Nguồn vốn lập quy hoạch thực hiện theo quy định hiện hành. Giao UBND quận Hoàng Mai tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự toán theo quy định.

UBND TP cũng giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và theo dõi việc tổ chức lập thiết kế; báo cáo UBND TP kết quả thực hiện và các vấn đề đột xuất, phát sinh cần xin ý kiến chỉ đạo. Tổng hợp đồ án này trong kế hoạch quy định giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo Thành phố theo quy định.

Nguồn:kinhtedothi.vn