Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền, phổ biến, các tài liệu giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Ngày đăng 30/10/2021 | 09:11  | Lượt xem: 194

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bô, công chức, viên chức, người lao động của Sở về công tác phòng, chống tham nhũng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc tuyên truyền phổ biến các tài liệu về công tác phòng, chống tham nhũng như sau:

1. Giới thiệu về Luật phòng, chống tham nhũng

2. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

3. Nghị Định 59 Hướng dẫn luật PCTN năm 2018

4. Đính chính Nghị định 59

5. Nghị định 130.2020 của Chính phủ về kê khai tài sản thu nhập

6. Nghị định 122 về xử lý kỷ luật CBCCVC

7. Chương trình 10 của Thành ủy Hà Nội

8. Kế hoạch 34 của Đảng ủy khối các Cơ quan TP