Thông tin nội bộ Thông tin nội bộ

Thông báo về việc thay đổi mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức
Ngày đăng 02/04/2019 | 10:37  | Lượt xem: 14106

Thực hiện thông báo số 647/SNV-CCVC ngày 29/3/2019 của Sở Nội vụ về việc thông báo bổ sung một số nội dung tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội xin thông báo:

1. Đối với các ứng viên đăng ký dự thi, sử dụng phiếu đăng ký Mẫu số 4a (đính kèm theo thông báo số 647/SNV-CCVC ngày 29/3/2019) thay cho Mẫu số 4 (đính kèm theo công văn số 476/SNV-CCVC ngày 13/3/2019).

2. Đối với các trường hợp đã nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu 4, đề nghị liên hệ với bộ phận Tổ chức (Văn phòng Sở) để đăng ký lại theo mẫu mới. Thời hạn đăng ký lại trước 17h00 ngày13/4/2019 (thứ bảy). Điện thoại liên hệ: 02437324393

Link tải mẫu đăng ký: https://sonoivu.hanoi.gov.vn/tin-tuc-su-kien/-/view_content/3169225-thong-bao-bo-sung-mot-so-noi-dung-tiep-nhan-phieu-dang-ky-du-tuyen-cong-chuc-vien-chuc-giao-duc-nam-2019.html

Xem chi tiết: tại đây