Thông tin nội bộ Thông tin nội bộ

Thông báo về việc giao phụ trách điều hành Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 25/02/2023 | 10:29  | Lượt xem: 199

    Căn cứ Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 22/2/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc điều động ông Nguyễn Trúc Anh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc đến nhận công tác tại Huyện ủy Hoài Đức;

    Căn cứ Thông báo số 77-TB/BCSĐ ngày 24/2/2024 của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố về kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố về công tác cán bộ;  

    Căn cứ Quyết 1204/QĐ-UBND ngày 24/2/2023 của UBND Thành phố về việc giao phụ trách điều hành Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội

    UBND Thành phố giao đồng chí Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội phụ trách điều hành Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội từ ngày 22/2/2023 đến thời điểm Chủ tịch UBND Thành phố bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội