Thông tin nội bộ Thông tin nội bộ

Thông báo về việc chuyển địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội
Ngày đăng 28/04/2021 | 15:26  | Lượt xem: 387

Thông báo số 1669/TB-QHKT ngày 27/4/2021 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội