Thông tin nội bộ Thông tin nội bộ

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận "một cửa" - Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội
Ngày đăng 12/05/2020 | 16:27  | Lượt xem: 7811

Thực hiện theo Quyết định số 5298/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội, Đảng ủy, Ban giám đốc Sở đã quán triệt, chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ
tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; gắn thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính với trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ theo quy định; Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức và cơ quan có thẩm quyền; đặc biệt Bộ phận Môt cửa có trách nhiệm  hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân theo đúng quy; có chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, tác phong tốt, am hiểu pháp luật, đáp ứng yêu cầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong quá trình tiếp xúc với công dân, tổ chức đến làm việc, cán bộ công chức đều giao tiếp lịch sự, thái độ hòa nhã, hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, thực hiện tốt Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; đồng thời Bộ phận Một cửa đã có nhiều sáng kiến trong công tác chuyên môn như:

- Lập phiếu hướng dẫn TTHC một lần với nội dung đầy đủ, đơn giản, giúp cho người nộp hồ sơ dễ hiểu, tiếp cận trực quan, dễ dàng thực hiện, giúp giảm nhiều thời gian lập hồ sơ và thời gian đi lại.

- Thực hiện hiệu quả mô hình “A lô Sở Quy hoạch – Kiến trúc xin nghe” qua điện thoại, đường dây nóng, qua đó tiếp nhận và kịp thời xử lý thông tin, tạo được thiện cảm và niềm tin của tổ chức, công dân.

Qua đó, bộ phận Một cửa đã góp phần không nhỏ trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan, góp phần xây dựng cơ quan ngày càng phát triển. Trong những năm vừa qua, Sở Quy hoạch – Kiến trúc nhận được nhiều thư cám ơn của tổ chức, công dân về sự phục vụ của bộ phận Một cửa.

(Thư cảm ơn của ông Nguyễn Văn Diệp)

 

(thư cảm ơn của bà con tổ dân phố 34 phố Vũ Hữu, p. Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân)

Phát huy những thành quả đạt được, Bộ phận Một cửa nói riêng và cán bộ, công chức Sở Quy hoạch – Kiến trúc nói chung tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, xứng đáng với niềm tin của tổ chức, công dân dành cho Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

Một số thư cảm ơn của doanh nghiệp, công dân: của Doanh nghiệp, của tổ dân phố, của công dân, thư góp ý, của cá nhân