Thông tin nội bộ Thông tin nội bộ

Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả công tác của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024
Ngày đăng 15/01/2024 | 16:48  | Lượt xem: 1259

Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả công tác của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024

 

Chiều ngày 15/01/2024, Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả công tác của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Dương Đức Tuấn-Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; đồng chí Trần Thu Hằng – Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Bộ Xây dựng; Lãnh đạo Ban Đô thị-HĐND Thành phố, Lãnh đạo các Sở, Ngành, Công an Thành phố, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội; cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội.

Thay mặt Thành ủy, UBND Thành phố, đồng chí Dương Đức Tuấn-Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Dương Đức Tuấn-Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Trong năm 2023, Sở Quy hoạch – Kiến trúc được Thành phố ghi nhận đã triển khai thực hiện khối lượng đáng kể các nội dung công tác như:

1- Đã tham mưu cho UBND Thành phố, Ban cán sự Đảng UBND Thành phố và Thành ủy xây dựng các chương trình, kế hoạch lớn để triển khai cụ thể hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thành ủy, HĐND Thành phố.

2- Đã tham mưu, cùng Viện Quy hoạch xây dựng và các Sở, ngành Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã phối hợp hoàn thành Nhiệm vụ Điều chỉnh QHC Thủ đô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 700/QĐ-TTg ngày 16/6/2023; đã cơ bản hoàn thành đồ án Điều chỉnh QHC Thủ đô, thống nhất đồng bộ với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội và các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan, được Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, HĐND Thành phố thông qua và đã trình Bộ Xây dựng thẩm định;

Đã và đang phối hợp để hoàn thành các đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện; cơ bản hoàn thành phê duyệt một số đồ án Quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh (Xuân Mai, Phú Xuyên, Sơn Tây); hiện nay đang trình cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương để trình phê duyệt các quy hoạch phân khu đô thị: Sóc Sơn, Hòa Lạc và dự kiến hoàn thành 05 quy hoạch phân khu thị xã Sơn Tây còn lại trong nửa đầu năm 2024; tiếp tục đôn đốc tiến độ lập các quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng du lịch, công nghiệp.  

Đã tham mưu cho UBND Thành phố ban hành Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 về quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và kiến trúc trên địa bàn thành phố Hà Nội;

3- Đã tham gia triển khai một số nội dung quan trọng về quy hoạch, dự án hạ tầng kỹ thuật trọng điểm:

- Quy hoạch, chỉ giới Dự án ĐTXD đường Vành đai 4; đề xuất nghiên cứu lập quy hoạch hai bên tuyến đường Vành đai 4;

- Tham gia thẩm định các dự án đường vành đai 1; vành đai 2,5; VĐ 3;  VĐ 3,5 … các hồ sơ dự án đầu tư công các dự án quan trọng khác.

4- Đã và đang tiếp tục tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo, giao nhiệm vụ dự toán, triển khai lập 07 đồ án quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; tiếp tục triển khai nghiên cứu lập Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Ga Hà Nội và phụ cận; QHCT bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống Vạn Phúc và làng gốm sứ Bát Tràng; triển khai tổ chức lập quy chế quản lý kiến trúc Thành phố; rà soát để điều chỉnh các quy chế quản lý kiến trúc có liên quan; triển khai kế hoạch của UBND Thành phố về thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg của TTgCP về việc định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam; Rà soát, lập danh mục, phân loại các công trình kiến trúc khác có giá trị xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

5- Tiếp tục tham mưu cho UBND Thành phố trong việc triển khai Đề án đầu tư xây dựng phát triển một số huyện lên quận; rà soát tiêu chí phân loại đô thị thành phố; xây dựng Đề án phân loại đô thị thành phố Hà Nội; Đề xuất phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác;

6- Tích cực tham mưu cho UBND Thành phố tham gia trong các công tác xây dựng chính sách: Luật Thủ đô sửa đổi; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, các Nghị định, Thông tư…;

7- Đối với công tác cải cách hành chính, Sở cũng đã đẩy mạnh công tác chỉ đạo điều hành thông qua lập kế hoạch và thực hiện các kế hoạch liên quan đến cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của Bộ phận Một cửa .. bắt đầu triển khai công tác chuẩn bị để giải quyết thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề (thực hiện Luật Kiến trúc) phục vụ cho các hoạt động tư vấn kiến trúc trên địa bàn; kiện toàn bộ máy và chức năng nhiệm vụ;

Đồng chí Trần Thu Hằng – Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Bộ Xây dựng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Ghi nhận những kết quả đáng khích lệ của Sở trong năm vừa qua, sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công chức Sở Quy hoạch – Kiến trúc, trong bối cảnh từ đầu nhiệm kỳ đến năm 2023 có nhiều biến động khách quan, nhiều cơ chế chính sách còn vướng mắc, những ảnh hưởng không nhỏ của tình hình thế giới tới các điều kiện kinh tế xã hội nói chung và của Hà Nội nói riêng; nhưng đồng thời tại Hội nghị, đồng chí Dương Đức Tuấn-Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục khắc phục, như:

- Công tác tham mưu, phối hợp, đôn đốc, thực hiện công tác điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô còn chậm, cần đẩy nhanh tiến độ theo đúng kế hoạch, yêu cầu của Thành phố;

- Các nhiệm vụ được xác định trong các Chương trình số 03/Ctr-TU và 05/CTr-TU của Thành ủy, trong đó có Chương trình phát triển đô thị Thành phố, rà soát, đánh giá, phân loại đô thị; tiến độ hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu Hòa Lạc, Sóc Sơn, Sơn Tây, các đồ án QHPK xây dựng khu chức năng,…, danh mục công trình kiến trúc có giá trị trước năm 1954,……; công tác lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ còn chậm; công tác quy hoạch của các Dự án sử dụng đất chậm triển khai;

- Việc phối hợp công tác, liên thông của Sở Quy hoạch – Kiến trúc với các Sở, ngành Thành phố trong công tác tham mưu, thẩm định còn hạn chế, có đôi lúc còn chưa tích cực chủ động, chưa hiệu quả.

Đ/c Nguyễn Trọng Kỳ Anh-Giám đốc Sở phát biểu tiếp thu tại Hội nghị

 

Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 theo yêu cầu của Thành phố:

Năm 2024, Sở Quy hoạch – Kiến trúc tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động hơn nữa nỗ lực tập trung đẩy nhanh tiến độ những nhiệm vụ, công việc mà Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố giao chưa hoàn thành; Đồng thời tập trung bám sát thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ như sau:

(1) Về thực hiện nhiệm vụ, tham mưu cho UBND Thành phố:

- Chủ động tham mưu và thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác quy hoạch theo nhiệm vụ được giao tại các Chương trình của Thành ủy, Chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 và Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị; các Nghị quyết của Chính phủ, các kế hoạch của Bộ Xây dựng; nghị quyết của HĐND Thành phố; Chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ UBND Thành phố giao; nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 02/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố;

- Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, trình cấp thẩm quyền phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô, Chương trình phát triển đô thị Thành phố, thống nhất đồng bộ với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trước mắt cần chủ động, tập trung phối hợp với cơ quan của Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan trong công tác thẩm định đồ án để sớm cáo báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị, Quốc hội.

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh, quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng và các quy hoạch chi tiết trên địa bàn Thành phố; rà soát quy hoạch đối với các huyện phát triển lên thành quận đảm bảo các chỉ tiêu, điều kiện phát triển phù hợp; phối hợp rà soát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư chậm triển khai;

- Chủ động, tập trung đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch liên quan chỉnh trang, tái thiết đô thị: Trọng tâm là quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; các đồ án thiết kế đô thị, quy hoạch chi tiết các khu vực không gian chức năng, hạ tầng quan trọng của Thành phố, công viên, vườn hoa, quảng trường, công trình văn hóa, công cộng; sớm hoàn thành lập Danh mục công trình kiến trúc có giá trị, lập các quy chế, quy định quản lý quy hoạch và kiến trúc có liên quan;

- Tăng cường tham mưu cho UBND Thành phố trong công tác phối hợp, xây dựng và đề xuất cơ quan có thẩm quyền về cơ chế chính sách pháp luật liên quan về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng; đặc biệt tập trung phối hợp hoàn chỉnh bổ sung Luật Thủ đô; phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và bộ, ngành có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị, trong đó có công tác sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Luật quy hoạch 2017, Luật điều chỉnh về quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị, Luật Nhà ở, Luật Đất đai… Tập trung phối hợp nghiên cứu, đề xuất các nội dung liên quan về hoàn thiện pháp luật liên quan đến đất đai, cơ chế bồi thường giải phóng mặt bằng, quy định về lựa chọn chủ đầu tư dự án có sử dụng đất, đấu thầu, đấu giá;

(2) Tập trung phối hợp với các Sở, ngành, UBND các quận, huyện thị xã chủ động trong công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo hiệu quả, tiến độ theo yêu cầu của các cơ quan trung ương;

(3) Chủ động phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ngành Thành phố và các địa phương trong công tác quản lý quy hoạch:

- Thường xuyên chủ động hướng dẫn, phổ biến, quá triệt các cơ chế, chính sách, pháp luật và các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, các hướng dẫn của Bộ, ngành, chỉ đạo của UBND Thành phố tới các đơn vị thực hiện công tác về quy hoạch;

- Tăng cường thực hiện phân cấp, phân quyền trong công tác quy hoạch tới các đơn vị và chính quyền địa phương trực thuộc; tham mưu đề xuất thực hiện các quy định, thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành để bổ sung kiện toàn bộ máy quản lý đô thị, quy hoạch, xây dựng của chính quyền các cấp;

- Tập trung phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn hoàn thành phê duyệt các quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn; quy hoạch nông thôn mới, các khu chức năng khu vực nông thôn có liên quan;

(4) Đẩy mạnh rà soát, cải cách hành chính với trọng tâm là cải cách TTHC, tăng cường các giao tiếp trên nền tảng điện tử; tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các thủ tục hành chính; nghiên cứu quy trình thủ tục nội bộ và các công việc có liên quan, đảm bảo thống nhất, chặt chẽ, công khai minh bạch.

 (5) Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện rà soát, sắp xếp, luân chuyển cán bộ đúng quy trình, quy định, phát huy tối đa hiệu quả làm việc của các cán bộ; cải tiến lề lối, đổi mới tác phong, tư duy làm việc…; nghiêm túc thực hiện: Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển.