Quy hoạch kiến trúc Quy hoạch kiến trúc

Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng và khẩu hiệu chính thức của Hội Kiến trúc sư Hà Nội
Ngày đăng 07/10/2022 | 14:58  | Lượt xem: 256

1. Mục đích 

Cuộc thi sáng tác biểu tượng và khẩu hiệu Hội Kiến trúc sư Hà Nội nhằm lựa chọn biểu tượng thể hiện rõ nét nhất tinh thân của các kiến trúc sư Hà Nội: thông minh - hiện đại - hào hoa.

Biểu tượng và khẩu hiệu được lựa chọn để sử dụng chính thức cho các văn bản, ấn phẩm, hiện diện trên báo chí,...của Hội Kiến trúc sư Hà Nội.

2. Đối tượng và điều kiện

Ấn xem chi tiết tại đây