Quy hoạch kiến trúc Quy hoạch kiến trúc

Kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình của Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu đường sắt Đuống)
Ngày đăng 18/04/2022 | 10:13  | Lượt xem: 5056

Kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình của Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu đường sắt Đuống)

Thực hiện các quy định của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 2123/QĐ-BGTVT ngày 13/12/2021 thành lập Hội đồng thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình.

Sau gần 3 tháng tổ chức, Ban tổ chức đã lựa chọn ra các phương án thiết kế xuất sắc để trao giải; Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 327/QĐ-BGTVT ngày 17/3/2022 phê duyệt kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình của Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu đường sắt Đuống). Theo đó phương án được Giải nhất và lựa chọn đầu tư xây dựng có mã hiệu phương án N02 “Giao Duyên” do Liên danh Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hầm và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Giao thông vận tải thực hiện.

Dưới đây là một số hình ảnh của phương án được Bộ Giao thông vận tải lựa chọn: