Quy hoạch kiến trúc Quy hoạch kiến trúc

Hà Nội đang tập trung đẩy nhanh hoàn thiện đồng thời hai bản quy hoạch lớn là Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch Thủ đô) và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 (Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô).
Ngày đăng 21/10/2023 | 12:01  | Lượt xem: 1357

Xin ý kiến về 5 nội dung Dự thảo báo cáo Quy hoạch Thủ đô

Thông tin về tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô, đại diện Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội cho biết, thực hiện Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 4/4/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao cơ quan lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 29/5/2023 của UBND thành phố về Triển khai tổ chức lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với Liên danh tư vấn lập Quy hoạch Thủ đô xây dựng Dự thảo báo cáo Quy hoạch Thủ đô.

Sơ đồ ranh giới, phạm vi lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. 

 

Để hoàn thiện báo cáo trước khi xin ý kiến lãnh đạo TP và triển khai các bước xin ý kiến theo Khoản 1, Điều 32, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành TP và UBND các quận, huyện, thị xã về việc xin ý kiến cho Dự thảo báo cáo Quy hoạch Thủ đô

Theo đó, Viện đề nghị các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã tham gia ý kiến đối với Dự thảo báo cáo Quy hoạch Thủ đô, tập trung vào 5 nội dung sau: Thực trạng phát triển của ngành, lĩnh vực do đơn vị, địa phương phụ trách; Các quan điểm, định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá để phát triển Thủ đô; Phương án phát triển của ngành, lĩnh vực; Phương án phát triển vùng liên huyện, vùng huyện; Danh mục các dự án ưu tiên của ngành, lĩnh vực do đơn vị, địa phương phụ trách.

“Viện đã đề nghị các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã góp ý bằng văn bản, hoàn thành trước ngày 23/10/2023. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Viện sẽ tiếp tục hoàn thiện Dự thảo báo cáo Quy hoạch Thủ đô và tiến hành các bước xin ý kiến tiếp theo theo đúng quy định" – đại diện Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội cho hay.

 Hoàn chỉnh 6 vấn đề trong đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô

Đối với công tác điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô, UBND thành phố Hà Nội vừa ra thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn tại cuộc họp vào ngày 12/10, xem xét về nội dung đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Theo báo cáo của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (đơn vị tư vấn lập quy hoạch) đến nay hoàn chỉnh Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội; đã phối hợp, tích hợp thống nhất đồng bộ, đồng thời với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội và đồng bộ với các quy hoạch vùng, quy hoạch chuyên ngành, ngành, lĩnh vực, quy hoạch tỉnh có liên quan.

UBND TP cơ bản thống nhất với nội dung đồ án quy hoạch để hoàn chỉnh, lấy ý kiến các cơ quan, các chuyên gia, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư theo quy định và báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thông qua để báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (dự kiến ngày 4/12/2023); đồng thời báo cáo Bộ Xây dựng (Hội đồng thẩm định Nhà nước) thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ.

Về một số yêu cầu hoàn chỉnh trong đồ án quy hoạch, Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn chỉ đạo 6 vấn đề. Thứ nhất, hoàn chỉnh nghiên cứu triển khai cụ thể hóa định hướng phát triển “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, phân tích từng nội dung nêu trên được thể hiện trong đồ án quy hoạch. Hoàn chỉnh nghiên cứu các nội dung, số liệu (các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dân số, quy mô sử dụng đất…) có liên quan các mốc thời kỳ và tầm nhìn quy hoạch giữa Quy hoạch Thủ đô Hà Nội và điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội; củng cố đầy đủ các cơ sở, dữ liệu, nghiên cứu, dự báo tầm nhìn đến năm 2065.

Thứ hai, hoàn chỉnh đánh giá liên kết, tích hợp, tổng hợp mối quan hệ các quy hoạch cấp vùng: Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng trung du và miền núi phía Bắc, Vùng Thủ đô và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; làm rõ định hướng, mục tiêu phát triển, làm rõ các kết nối liên vùng, liên tỉnh và các đô thị xung quanh TP Hà Nội.

Thứ ba, hoàn chỉnh, làm rõ từng nội dung điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô so với đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô năm 2011 (về mô hình, cấu trúc, trục phát triển, hạ tầng, phân bố sử dụng đất, phẩn bổ dân số…, các quan điểm mục tiêu, định hướng mới). Hoàn chỉnh, bổ sung tích hợp đầy đủ, đồng bộ các quy hoạch chuyên ngành, ngành, lĩnh vực có liên quan; bổ sung làm rõ các giải pháp quy hoạch để giải quyết một số nội dung còn tồn tại, hạn chế như: úng ngập, ùn tắc giao thông, rác thải, không khí, vệ sinh môi trường…

Thứ tư, hoàn chỉnh cấu trúc, phạm vi nghiên cứu phát triển Thành phố phía Bắc, Thành phố phía Tây; nghiên cứu đô thị vệ tinh Phú Xuyên (kết hợp sân bay phía Nam, nghiên cứu điều kiện phát triển có thể trở thành Thành phố phía Nam). Hoàn chỉnh Kế hoạch thực hiện quy hoạch triển khai đồng bộ với Chương trình phát triển đô thị TP do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đang tổ chức lập, hoàn chỉnh theo quy định.

Thứ năm, thống nhất phối hợp nghiên cứu, đóng góp ý kiến của các tổ chức nghiên cứu, tư vấn quốc tế; kết hợp với các tổ chức trong nước, Tổ công tác của Bộ Xây dựng đối với đồ án quy hoạch theo đề xuất của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia.

Thứ sáu, thống nhất với đề xuất tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, các chuyên gia, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch trong tháng 10, đầu tháng 11/2023, yêu cầu hoàn thành các thủ tục có liên quan trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND thành phố.

Nguồn: kinhtedothi.vn