Quy hoạch chuyên ngành Quy hoạch chuyên ngành

Thông báo mời thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu Đuống đường bộ và cầu Đuống đường sắt, dự án nâng cấp tuyến vẩn tải thủy sông Đuống
Ngày đăng 15/12/2021 | 16:12  | Lượt xem: 3804

   Căn cứ đề nghị của Ban Quản lý dự án 6, Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 1872/BQLDA6-BĐHCĐ ngày 14/12/2021.

 

   Sở Quy hoạch - Kiến trúc thông báo mời thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu Đuống đường bộ và cầu Đuống đường sắt, dự án nâng cấp tuyến vẩn tải thủy sông Đuống, cụ thể:

   - Thông báo mời thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc: Thông báo số 194/TB-BQLDA6 ngày 14/12/2021 của Ban Quản lý dự án 6, Bộ Giao thông vận tải

   - Nhiệm vụ thiết kế vè quy chế thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu đuống đường bộ và cầu đuống đường sắt

   - Quyết định số 2123/QĐ-BGTVT ngày 13/12/2021 của Bộ Giao thông Vận tải về thành lập Hội đồng thi tuyển phương án thiết kiến trúc công trình của Dự ấn nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu đường sắt Đuống)