Quy hoạch chuyên ngành Quy hoạch chuyên ngành

Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm việc với UBND huyện Chương Mỹ về tình hình thực hiện quy hoạch kiến trúc trên địa bàn huyện
Ngày đăng 29/07/2019 | 10:23  | Lượt xem: 12452

Ngày 25/7/2019, tại trụ sở UBND huyện Chương Mỹ, Sở Quy hoạch - Kiến trúc,  Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã có buổi làm việc với UBND huyện Chương Mỹ về tình hình thực hiện quy hoạch kiến trúc trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Tại buổi làm việc, Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ đã báo cáo về tình hình thực hiện quy hoạch với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tình hình chung về công tác quản lý quy hoạch kiến trúc

1.1. Các đồ án đã được phê duyệt

- Năm 2015 huyện Chương Mỹ được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt 03 đồ án: Quy hoạch chung huyện Chương Mỹ đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 (Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 03/6/2015); Quy hoạch chung đô thị sinh thái Chúc Sơn đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000 (Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 30/01/2015); Quy hoạch chung đô thị vệ tinh Xuân Mai, tỷ lệ 1/10.000 (Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 04/6/2015). Đây là những đồ án quan trọng có ý nghĩa lớn là cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng đồng thời cũng là cơ sở trong công tác quản lý đô thị, thu hút đầu tư trong và ngoài nước ngắn hạn và dài hạn

- Đến cuối năm 2017, UBND huyện đã phê duyệt được 30 đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới tại 30 đơn vị hành chính xã. Các đồ án trên góp ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội ở khu vực nông thôn, đẩy nhanh mục tiêu về đích nông thôn mới các xã, mục tiêu đến năm 2020, UBND huyện cán đích nông thôn mới

1.2. Các đồ án quy hoạch đang triển khai

- Phối hợp với Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội đang triển khai 13 đồ án quy hoạch và hồ sơ lập chỉ giới đường đỏ theo Thông báo số 160/TB-UBND ngày 11/02/2019 của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố.

- Đồ án phân khu 1, 2, 3 đô thị vệ tinh Xuân Mai, đồ án phân khu Cụm trường đại học, cao đẳng, trường dạy nghề Phụng Châu, tỷ lệ 1/2.000

- Đang triển khai công tác lấy ý kiến cộng động dân cư và hoàn thiện hồ sơ trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định đồ án Quy hoạch chi tiết khu Trung tâm thị trấn Chúc Sơn, tỷ lệ 1/500.

- UBND huyện giao 30 xã làm chủ đầu tư 43 đồ án: Quy hoạch chi tiết trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn, tỷ lệ 1/500. Đến nay, UBND huyện đã phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch của 42/43 đồ án, đang hoàn thiện lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án.

- UBND huyện giao Ban QLDA huyện làm chủ đầu tư triển khai 04/05 cụm công nghiệp trên địa bàn: Thụy Hương, Đông Sơn, Đại Yên, Hòa Chính. Ngoài ra, Cụm công nghiệp Đông Phú Yên được UBND Thành phố giao cho Tập đoàn Phú Mỹ làm chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện.

2. Khó khăn, vướng mắc

- Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng tiềm năng phát triển của huyện; Nguồn vốn đầu tư cho công tác quy hoạch xây dựng còn thiếu;…UBND các xã, thị trấn không có công chức chuyên trách trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng vì vậy dẫn tới công tác lập quy hoạch, quản lý  theo đồ án quy hoạch được phê duyệt chưa đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định.

3. Kiến nghị đề xuất

- Đề nghị cập nhật vào bản đồ hiện trạng đối với tuyến đường trục phát triển kinh tế huyện; Nghiên cứu bổ sung tuyến đường tránh thị trấn Chúc Sơn nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông cho tuyến Tỉnh lộ 419 đoạn qua thị trấn Chúc Sơn.

- Đề nghị xem xét giãn tiến độ lập đồ án Quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Chúc Sơn, tỷ lệ 1/500.

- Đề nghị Sở quan tâm, hỗ trợ chuyên môn, lập danh mục các Quy hoạch khu chức năng đặc thù: Quy hoạch cụm công nghiệp, quy hoạch làng nghề, quy hoạch du lịch sinh thái kết hợp tâm linh như Chùa Trầm, chùa Trăm Gian.

 

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã chỉ đạo các phòng, ban, chuyên môn thuộc Sở phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, kịp thời hỗ trợ về chuyên môn và giải đáp các khó khăn vướng mắc trong công tác quy hoạch kiến trúc; tham mưu, báo cáo UBND Thành phố các trường hợp vượt thẩm quyền giải quyết.