Quy hoạch chuyên ngành Quy hoạch chuyên ngành

Lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Quy hoạch Thủ đô
Ngày đăng 12/10/2023 | 08:29  | Lượt xem: 370

Theo kế hoạch, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội gửi hồ sơ tới các đơn vị có liên quan trong tháng 10/2023. Thời gian tiếp nhận các góp ý của các đơn vị có liên quan trong tháng 11/2023. Thời gian tiếp thu, hoàn thiện nội dung quy hoạch trong tháng 11/2023.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 246/KH-UBND về việc triển khai lấy ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch, các kế hoạch triển khai tổ chức lập Quy hoạch Thủ đô của UBND thành phố Hà Nội, việc ban hành Kế hoạch triển khai lấy ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội nhằm đảm bảo thống nhất chỉ đạo của UBND thành phố và đẩy nhanh tiến độ, chất lượng lập quy hoạch, chuẩn bị tổ chức trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

TP Hà Nội  triển khai lấy ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội  thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Theo yêu cầu của UBND thành phố, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, cơ quan lập Quy hoạch Thủ đô sẽ chuẩn bị thành phần hồ sơ lấy ý kiến gồm gồm Báo cáo Quy hoạch Thủ đô; Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Thủ đô; Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch Thủ đô; hệ thống sơ đồ, bản đồ thể hiện nội dung quy hoạch theo quy định.

Việc lấy ý kiến được thực hiện đối với các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan; UBND các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; các sở, ban ngành thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã và cộng đồng dân cư, cơ quan, tô chức, cá nhân có liên quan.

Về việc xin ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội có trách nhiệm gửi hồ sơ, theo dõi, đôn đốc bộ phận trực thuộc các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ tham gia ý kiến bằng văn bản về nội dung phương án phát triển ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, đảm bảo sự liên kết, tính đồng bộ và hệ thống giữa các ngành, giữa các địa phương trong vùng, sự phù hợp của quy hoạch Thủ đô được lập đối với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng có liên quan

Đơn vị cũng sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thành phố tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý theo quy định.

Về việc lấy ý kiến UBND các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô Hà Nội, Viện có trách nhiệm gửi hồ sơ lấy ý kiến; chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND Thành phố đôn đốc các đơn vị thuộc tỉnh, thành phố trong vùng tham gia ý kiến bằng văn bản.

Theo yêu cầu của UBND thành phố, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, cơ quan lập Quy hoạch Thủ đô sẽ chuẩn bị thành phần hồ sơ lấy ý kiến gồm gồm Báo cáo Quy hoạch Thủ đô; Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Thủ đô; Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch Thủ đô; hệ thống sơ đồ, bản đồ thể hiện nội dung quy hoạch theo quy định.

Việc lấy ý kiến được thực hiện đối với các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan; UBND các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; các sở, ban ngành thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã và cộng đồng dân cư, cơ quan, tô chức, cá nhân có liên quan.

Về việc xin ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội có trách nhiệm gửi hồ sơ, theo dõi, đôn đốc bộ phận trực thuộc các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ tham gia ý kiến bằng văn bản về nội dung phương án phát triển ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, đảm bảo sự liên kết, tính đồng bộ và hệ thống giữa các ngành, giữa các địa phương trong vùng, sự phù hợp của quy hoạch Thủ đô được lập đối với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng có liên quan

Đơn vị cũng sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thành phố tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý theo quy định.

Về việc lấy ý kiến UBND các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô Hà Nội, Viện có trách nhiệm gửi hồ sơ lấy ý kiến; chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND Thành phố đôn đốc các đơn vị thuộc tỉnh, thành phố trong vùng tham gia ý kiến bằng văn bản.

Nguồn: kinhtedothi.vn