Quy hoạch chuyên ngành Quy hoạch chuyên ngành

Hà Nội quy định phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác trên địa bàn thành phố.
Ngày đăng 28/05/2024 | 14:41  | Lượt xem: 698

Ngày 27-5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND quy định về phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội ban hành quy định về phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác. Ảnh: Nguồn: kinhtedothi.vn

 

Phương pháp xác định dân số đối với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp là một công cụ quan trọng, thường xuyên áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn về quy hoạch kiến trúc của Thành phố cũng như UBND cấp huyện trong quá trình thực thi nhiệm vụ thẩm định các quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng dự án đầu tư, phương án kiến trúc công trình, nhằm kiểm soát một cách có hiệu quả việc phân bổ dân số từ giai đoạn lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, đến quy hoạch chi tiết và phương án kiến trúc của từng công trình dự án, đảm bảo chặt chẽ và phù hợp với thực tiễn. Tại Thông tư số 03/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Nhà chung cư”-QCVN 04:2021/BXD, trong đó mục 4.2 giao: "UBND các tỉnh/thành phố có trách nhiệm quy định phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp". Ngoài đối tượng là nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp, trong những năm gần đây đã xuất hiện nhu cầu đầu tư các dự án có chức năng "khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng; văn phòng kết hợp lưu trú; căn hộ lưu trú, nhà thương mại liên kế…". Các loại hình lưu trú này đã được Bộ Xây dựng có nhiều văn bản yêu cầu các địa phương cần tăng cường quản lý.

Việc nghiên cứu, xây dựng Quy định với mục đích làm căn cứ pháp lý để các sở, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã (theo phân cấp) thống nhất phương pháp tính toán trong toàn bộ quy trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng theo quy định; Kiểm soát dân số theo chỉ tiêu đã được xác định tại quy hoạch cấp trên được phê duyệt. Phù hợp với dự báo và thực tiễn phát triển dân số trên địa bàn thành phố Hà Nội; Đảm bảo hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội đã chủ trì xây dựng, hoàn chỉnh Quy định, trình và đã được UBND Thành phố ban hành tại Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 27/5/2024.

Theo đó, trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp làm nhà ở thương mại được xác định theo chỉ tiêu 3,6 người/căn hộ hoặc xác định theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng căn hộ tương ứng.

Cụ thể, căn hộ 1 phòng ở, diện tích sử dụng căn hộ từ 25-45m2, tính 1 người; căn hộ 2 phòng ở, diện tích sử dụng căn hộ trên 45-70m2, tính 2 người; diện tích sử dụng căn hộ trên 70-100m2, tính 3 người.

Căn hộ từ 3 phòng ở trở lên, diện tích sử dụng căn hộ trên 100-125m2, tính 4 người. Diện tích sử dụng căn hộ từ 125m2 trở lên, tính 5 người.

Trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp làm nhà ở xã hội được xác định theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng căn hộ tương ứng.

Cụ thể, căn hộ 1 phòng ở, diện tích sử dụng căn hộ 25-45m2, tính 1 người; căn hộ 2-3 phòng ở, diện tích sử dụng căn hộ trên 40-55m2, tính 2 người; diện tích sử dụng căn hộ trên 55-70m2, tính 3 người; diện tích sử dụng căn hộ trên 70-77m2, tính 4 người.

Quyết định cũng nêu phương pháp xác định dân số đối với khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng; văn phòng kết hợp lưu trú; căn hộ lưu trú và nhà thương mại liên kế.

Dự án, công trình khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng chỉ được nghiên cứu thực hiện tại các khu du lịch, khu vực phù hợp với quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 10-6-2024.

Quy định phương pháp xác định chỉ tiêu dân số góp phần tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý quy hoạch, các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố theo quy định. Ảnh: Nguồn: hanoimoi.vn

 

Các sở, ngành Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện quy định về Phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác trên địa bàn thành phố Hà Nội. Lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của các chủ đầu tư xây dựng dự án nhà ở chung cư, chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác theo quy hoạch, dự án đầu tư xâydựng được duyệt cũng như trong quá trình khai thác, sử dụng công trình. Kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, gửi Sở Quy hoạch -Kiến trúc để báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.

Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND: Tại đây