Quy hoạch chuyên ngành Quy hoạch chuyên ngành

Đẩy nhanh tiến độ, chất lượng đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại công văn số 2242/VPCP-CN ngày 04/4/2024 của Văn phòng Chính phủ, Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị tại Thông báo số 42/TB-BXD ngày 04/4/2024.
Ngày đăng 05/04/2024 | 11:52  | Lượt xem: 952

Thực hiện Thông báo số 12/TB-BXD ngày 4/4/2024 của Bộ Xây dựng về Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị tại cuộc họp Hội đồng thẩm định Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội; chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại công văn số 2242/VPCP-CN ngày 04/4/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc thẩm định, báo cáo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; Tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, hiệp hội; ý kiến tổng hợp của Bộ Xây dựng và các ý kiến đóng góp tại Hội nghị thẩm định ngày 16/3/2024.

Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội làm việc với Viện QHXD HN, Viện NCPTKTXH Hà Nội, Viện QHĐT và NT Quốc gia để hoàn thiện hồ sơ đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065

 

Sáng ngày 05/4/2024, Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội đã chủ trì làm việc với Viện QHXD HN, Viện NCPTKTXH Hà Nội, Viện QHĐT và NT Quốc gia để trao đổi các nội dung liên quan đến việc hoàn thiện hồ sơ đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 để đảm bảo chất lượng hồ sơ đồ án, tiến độ đáp ứng yêu cầu báo cáo xin ý kiến Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 dự kiến tháng 5 năm 2024. Đồng chí Nguyễn Trọng Kỳ Anh-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì buổi làm việc, cùng tập thể Ban Giám đốc Sở, trưởng các phòng ban của Sở Quy hoạch - Kiến trúc và đại diện lãnh đạo của Viện QHXD HN, Viện NCPTKTXH Hà Nội, Viện QHĐT và NT Quốc gia.

Ranh giới và phạm vi lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065

 

Trọng tâm Hội nghị làm việc tập trung giải quyết về các nội dung như:

- Rà soát quá trình triển khai, dự kiến các quy trình thực hiện tiếp theo…để khẩn trương hoàn thành hồ sơ đồ án Điều chỉnh Quy hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng, kịp thời báo cáo các cấp có thẩm quyền.

- Việc tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, hiệp hội, các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng; ý kiến tổng hợp của Bộ Xây dựng và các ý kiến đóng góp tại Hội nghị thẩm định ngày 16/3/2024, hoàn thiện theo Thông báo số 12/TB-BXD ngày 4/4/2024 của Bộ Xây dựng.

- Trao đổi, rà soát nhiều nội dung chính của đồ án như: các định hướng phát triển kinh tế - xã hội; dự báo phát triển; kế thừa và điều chỉnh mô hình cấu trúc đô thị; định hướng các trục không gian chính; kiểm soát phát triển không gian đô thị, nông thôn; điều chỉnh, bổ sung các giải pháp quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật xanh và thông minh; cải tạo và tái thiết đô thị; đề xuất các chương trình, dự án đột phá, trọng tâm; phát triển liên kết vùng; phát triển đô thị theo mô hình TOD; áp dụng mô hình “Thành phố trong Thủ đô”; phát triển Cảng hàng không thứ 2 – Vùng Thủ đô Hà Nội tại phía Nam; định hướng phát triển không gian; giải pháp thực hiện quy hoạch…

Khung tổng thể thiết kế đô thị trong đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065

 

Nội dung chính đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được nghiên cứu thống nhất, đồng bộ với Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 700/QĐ-TTg ngày 16/6/2023 và cơ bản thống nhất với nghiên cứu của Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đã bám sát các chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về Quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có liên quan; phù hợp với chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghiên cứu về trục văn hóa Hồ Tây-Cổ Loa trong đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065

 

Theo quy trình của Luật Quy hoạch đô thị, đã được Bộ Xây dựng thẩm định (ngày 16/3/2024, Hội đồng thẩm định đã thông qua đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 với kết quả 100% phiếu đồng ý thông qua hồ sơ đồ án quy hoạch để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ). Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội và các đơn vị Viện QHXD HN, Viện NCPTKTXH Hà Nội, Viện QHĐT và NT Quốc gia khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ đồ án, rà soát quy trình…báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố, Bộ Xây dựng để sớm trao đổi với các cơ quan của Quốc hội để xin ý kiến Quốc hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ, chất lượng.