Phòng Quản lý quy hoạch phát triển các đô thị vệ tinh và khu vực nông thôn Phòng Quản lý quy hoạch phát triển các đô thị vệ tinh và khu vực nông thôn

Cơ cấu phòng gồm:

+ Trưởng phòng

+ Phó trưởng phòng

+ Chuyên viên

 

Địa bàn phụ trách gồm:

+ Các huyện:Sơn Tây, Thạch Thất, Quốc Oai (Phần trong ranh giới đô thị vệ tinh Hòa Lạc), Ba Vì, Chương Mỹ