Lịch tiếp dân Lịch tiếp dân

Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội thông báo lịch tiếp công dân năm 2020 như sau:
Ngày đăng 31/12/2019 | 10:38  | Lượt xem: 13215

1. Địa điểm tiếp công dân:

Phòng tiếp công dân, tầng 1 trụ sở Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội (31B Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Lịch tiếp công dân:

a. Tiếp công dân thường xuyên:

Bộ phận tiếp công dân phối hợp với các phòng chuyên môn tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần.

b. Tiếp công dân định kỳ:

Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào thứ Năm cuối cùng hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ thì tiếp vào ngày làm việc tiếp theo, trường hợp hợp Giám đốc bận công tác đột xuất sẽ ủy quyền cho một Phó Giám đốc Sở tiếp công dân thay Giám đốc.

TT

THỜI GIAN

LÃNH ĐẠO SỞ

1

Thứ Năm, ngày 30/01/2020

Giám đốc Sở

2

Thứ Năm, ngày 27/02/2020

Giám đốc Sở

3

Thứ Năm, ngày 26/03/2020

Giám đốc Sở

4

Thứ Năm, ngày 30/04/2020

Giám đốc Sở

5

Thứ Năm, ngày 28/05/2020

Giám đốc Sở

6

Thứ Năm, ngày 25/06/2020

Giám đốc Sở

7

Thứ Năm, ngày 30/07/2020

Giám đốc Sở

8

Thứ Năm, ngày 27/08/2020

Giám đốc Sở

9

Thứ Năm, ngày 24/09/2020

Giám đốc Sở

10

Thứ Năm, ngày 29/10/2020

Giám đốc Sở

11

Thứ Năm, ngày 26/11/2020

Giám đốc Sở

12

Thứ Năm, ngày 31/12/2020

Giám đốc Sở

 

c. Tiếp công dân đột xuất đối với trường hợp:

- Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau.

- Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà Nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

3. Thời gian tiếp công dân:

Trong giờ hành chính các ngày theo lịch định kỳ.