Hỏi đáp, Phản ánh kiến nghị Hỏi đáp, Phản ánh kiến nghị

hỏi thông tin quy hoạch khâm thiên

Xin chào, tôi muốn hỏi Đường khâm Thiên có quy hoạch mở rộng ko,phía bên nào (nếu có). Số nhà 164 và 314 khâm thiên có nằm trong quy hoạch lấy đường hay mở ngõ ko. Xin cảm ơn

File đính kèm:  8ED2F241-EACE-4D05-834E-5FA10FEFA400.jpeg

Người hỏi:  nguyễn thắng

Trả lời

Sau khi xem xét đề nghị của Ông, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có ý kiến như sau:

  Theo Quy hoạch chi tiết quận Đống Đa, tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông) đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 32/2000/QĐ-UB ngày 03/4/2000 và Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị H1-3, tỷ lệ 1/2000 (đã trình UBND Thành phố xem xét phê duyệt):

+ Tuyến phố Khâm Thiên dự kiến mở rộng với quy mô mặt cắt ngang B=20m÷21,5m (hiện trạng đường Khâm Thiên rộng khoảng 15m÷21m).

+ Tại khu vực các số nhà 164 và 314 Khâm Thiên không có đường giao thông cấp phân khu vực trở lên cắt qua (các tuyến đường giao thông cấp thấp hơn (đường vào nhà) chưa được xác định, cụ thể sẽ được xác định khi lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500).

- Do tuyến phố Khâm Thiên chưa có chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 và khu vực chưa có quy hoạch chi tiết được cấp thẩm quyền phê duyệt, trường hợp công dân cần xác định chỉ giới đường đỏ (phạm vi mở đường), đề nghị liên hệ với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội để được xác định, cung cấp chỉ giới đường đỏ cho các khu đất theo quy định tại điểm b Khoản 6 Điều 17 Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND Thành phố.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc thông tin để ông được biết.