Hỏi đáp, Phản ánh kiến nghị Hỏi đáp, Phản ánh kiến nghị

khái niệm trong quy hoạch - kiến trúc

Kính gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Tôi có câu hỏi về khái niệm Tầng cao trung bình của một lô đất. Tôi hiện là kiến trúc sư, được giao thiết kế một dự án có thông số tầng cao trung bình là 10,3. Vậy tôi nên hiểu thông số này thế nào. Rất mong nhận được sự phản hồi của cán bộ Sở. Xin cảm ơn.

Người hỏi:  dinh hieu tran

Trả lời

Sau khi xem xét đề nghị của ông (bà), Sở Quy hoạch - Kiến trúc có ý kiến như sau:

Tại mục “5. Quy hoạch khu dân dụng” của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4449:1987 về Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế có hướng dẫn về công thức tính tầng cao nhà ở trung bình của đô thị như sau:

Ttb: Tầng cao trung bình

X1, X2,…Xi: Tỉ lệ tầng cao các loại nhà ở (%)

T1, T2,…Ti: Các loại tầng cao nhà ở, 1, 2,… i tầng

 

Ví dụ 1: Trường hợp dự án có tổng số 10 công trình nhà ở, bao gồm: 04 công trình cao 02 tầng (chiếm tỷ lệ 40%), 02 công trình cao 04 tầng (chiếm tỷ lệ 20%) và 04 công trình cao 05 tầng (chiếm tỷ lệ 40%). Tầng cao trung bình của dự án này được tính như sau:

 

                                                                        Ttb = 100 : 33 = 3,03

 

Ví dụ 2: Trường hợp dự án có duy nhất 01 công trình nhà ở cao 05 tầng (chiếm tỷ lệ 100% công trình nhà ở cao 05 tầng). Tầng cao trung bình của dự án này được tính như sau:

                                                                      Ttb = 100 : (100 : 5) = 5

Sở Quy hoạch - Kiến trúc thông tin để ông (bà) được biết.