Hỏi đáp, Phản ánh kiến nghị Hỏi đáp, Phản ánh kiến nghị

thông tin qui hoạch phân khu khu công nghiệp vĩnh tuy, hoàng mai, hà nội

Tôi muốn xin văn bản phê duyệt qui hoạch phân khu Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Hà Nội được chuyển đổi thành đất đô thị

Người hỏi:  nguyen manh thang

Trả lời

Sau khi xem xét các nội dung đề nghị của Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc có ý kiến như sau:

- Quy hoạch sử dụng đất khu Công nghiệp Vĩnh Tuy đã được Kiến trúc sư trưởng Thành phố Hà Nội chấp thuận ngày 17/12/1999.

- Theo quy hoạch phân khu H2-4, tỷ lệ 1/2000 được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6499/QĐ-UBND ngày 27/11/2015. Trong đó, khu công nghiệp Vĩnh tuy thuộc ô quy hoạch ký hiệu D2 với các chức năng: công cộng thành phố, hỗn hợp, cây xanh, đơn vị ở và giao thông.

Đồ án quy hoạch phân khu H2-4 được đăng tải trên cổng thông tin của Sở: https://vanban.hanoi.gov.vn/, chuyên mục Quy hoạch xây dựng đô thị.

Hiện nay, UBND quận Hoàng Mai đang nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu Công nghiệp Vĩnh Tuy phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị H2-4 được phê duyệt theo chủ trương của UBND Thành phố. Sau khi đồ án được phê duyệt, Sở Quy hoạch – Kiến trúc sẽ đăng tải thông tin về đồ án quy hoạch để cho các tổ chức, công dân được biết.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc thông tin để ông Nguyễn Mạnh Thắng được biết ./.